Điều khoản và điều kiện

Khi quý khách mua bất cứ món hàng nào tại cửa hàng đồ chơi tình dục Trái Cấm thì quý khách cần thực hiện đầy đủ những điều kiện sau đây.

- Người đủ 18 tuổi trở lên, có thể làm chủ hành vi và tự quyết định khi mua hàng

- Khách hàng có đủ khả năng thanh toán khi mua hàng

- Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết khi mua hàng như Tên, SĐT, Địa chỉ, Mã hàng,...

- Trái Cấm không cung cấp các sản phẩm thuốc kích dục vui lòng không hỏi mua thuốc kích dục

- Trái Cấm sẽ đảm bảo giữ kín thông tin khách hàng cũng như món hàng mua